Galerie Josefa Adamce

Na Špejcharu 3
Praha 7

Galerii najdete ve 2. podlaží budovy Obce křesťanů.

Otvírací doba je uvedena u každé výstavy.

Chci dostávat informace o akcích

Galerie Josefa Adamce
201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004Autoři

Archiv akcí

15. června 2018 18.00

Hlasy a Nástroje –
Nahé srdce / abych tichostí sršel

obrázek

Koncert harfenistky Kateřiny Kůsové a jejích přátel. (Poslední jejich koncert v tomto školním roce v Praze.) Večer bude věnován Bohuslavu Reynkovi a jeho tvorbě. Zazní zde jeho zhudebněné básně, dále také tvorba Kateřiny Kůsové a Martina Taimra s kytarou.
Vstupné dobrovolné.
Pozvánka.
Koncert na facebooku.
Galerie Josefa Adamce v 2. podlaží

14. června 2018 18.30

Večer s hudbou Antonína Dvořáka - PRO NEMOC SE NEKONÁ!

Ukázky ze skladeb Stabat Mater, Violoncellový koncert h moll, Biblické písně, Rusalka. Slovem doprovází Jiří Štilec st.
Vstupné dobrovolné.
Ateliér ve 3. podlaží

13. června 2018 19.00

Sedm hlavních ctností - opory vnitřního růstu
Tomáš Boněk

Přednáška.
Vstupné dobrovolné.
Kaple sv. Jana v přízemí

7. června 2018 19.00

Barvy ― koncert duchovní hudby 17. a 21. století
Ensemble Guillaume

obrázek

Skladby J. H. Scheina, H. Purcella, L. Vendla a dalších autorů zazpívá komorní pěvecký sbor Ensemble Guillaume pod vedením sbormistra Lukáše Vendla.
Vstupné dobrovolné.
Pozvánka.
Koncert na facebooku.
Kaple sv. Jana v přízemí

13. května 2018 14.00

Bernhard Eyb, život a dílo

obrázek

Přednáška Dr. Wolfganga Saßmannshausena (Německo).
Vstupné dobrovolné.
Na facebooku. Galerie Josefa Adamce v 2. podlaží

4. května 2018 19.00

Slavnostní zahájení výstavy díla B. Eyba

Galerie Josefa Adamce v 2. podlaží

20. dubna 2018 18.00

Harfa a Hlas – Mezi světlem a temnotou

obrázek

Vystoupí Kateřina Kůsová a keltská harfa Ongaku (autorská tvorba, písně inspirované životem, zhudebněné básně Jana Skácela):
"Od března minulého roku jsem propadla zvuku nebeského nástroje zvoucího se keltská harfa. Nejvíce radosti mám ze hry na ulicích a na různých akustických místech naší české země. Tento nástroj mě k sobě přivolal svými pronikavými zvuky, tóny a pocity, které při svém zaznění a jejím poslechu sám vyvolává. Proto si tuto radost nemohu nechat jen pro sebe. Tóny a slova jsou inspirována mým životem, zvukem harfy, panem Skácelem a dalšími vzácnými lidmi okolo mne."
Vstupné dobrovolné.
Koncert na facebooku.
Galerie Josefa Adamce v 2. podlaží

15. dubna 2018 13.00

Závěr výstavy obrazů Libuše Voldánové "Vzpomínky na léto"

obrázek

Při dernisáži zahraje na klavír Jaromíra Škampová.
Vstupné dobrovolné.
Pozvánka na dernisáž v PDF
Galerie Josefa Adamce v 2. podlaží

15. března 2018 18.00

Slavnostní zahájení výstavy "Vzpomínky na léto" Libuše Voldánové

Galerie Josefa Adamce v 2. podlaží

14. března 2018 19.00

Tajemství Raffaelovy Athénské školy
– stále přítomný Kristův impuls
Radomil Hradil

obrázek

Raffael vytvořil ve Vatikánu velkolepou fresku, na níž největší antičtí filosofové ve starořeckém chrámu hledají poznání a pravdu. Tato freska skrývá velká tajemství bytí, která se autor pokusí odhalit. Vychází přitom z bádání Haralda Falck-Yttera, faráře Obce křesťanů, které dále rozvine, abychom se přiblížili Kristovu impulsu skrytému v Raffaelově obrazu. Základem bude fenomenologické pozorování, prociťování a prožívání postav, gest, linií, barev a dynamiky celého výjevu.
Vstupné dobrovolné.
Pozvánka na přednášku v PDF.
Přednáška na facebooku.
Koná se v kapli sv. Jana v přízemí.

15. února 2018 18.00

Organická architektura a její význam při utváření školního prostředí a architektury pro děti. Principy staveb waldorfských škol
akad. arch. Oldřich Hozman

obrázek

Přednáška na závěr výstavy Organická architektura.
Témata přednášky:
- organická architektura a vliv tvarů a barev na vývoj dítěte
- význam participativního designu - společné práce architekta, učitelů a rodičů při tvorbě modelů škol a školních zahrad
Více info: www.arc.cz/web/category/akce/
Vstupné dobrovolné.
Plakát v PDF.

4. ledna 2018 19.30

Architekt Josef Zasche - čelný představitel pražské secese
Zdeněk Lukeš

obrázek

Přednáška historika architektury Zdeňka Lukeše v našem Modrém domě, Na Špejcharu 3, Praha 7.
Modrý dům na Letné projektoval architekt Josef Zasche pro svého přítele, výtvarníka Karla Wilferta. Stavba byla realizována v letech 1904–1907. Podle původně šedomodré omítky a sytě modrých prvků na fasádě byla vila nazývána Modrý dům.
Od roku 1992 vlastní dům Obec křesťanů, které se po dlouhé době podařilo přiblížit podobu fasády původní barevnosti. Rekonstrukci fasády podpořil Magistrát hl. m. Prahy a členové a přátelé Obce křesťanů.
Plakát v PDF.
Přednáška na facebooku.